ข่าวกิจกรรม


2014.03.25 ชมรมยูเนสโกเยาวชนคาชิวะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

31/03/2014

      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 สมาชิกจากชมรมยูเนสโกเยาวชนคาชิวะ จ. ชิบะ จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต และรับฟังการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต รวมทั้งได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย สมาชิกชมรมฯ ได้ตั้งคำถามหลากหลายประเด็น อาทิเช่น กีฬายอดนิยมของไทย ผลผลิตทางการเกษตร ชุดประจำชนเผ่าพื้นเมือง และสังคมที่ประชากรเกิดน้อยและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น

0102
0304
0506

Back to the list