ข่าวกิจกรรม


2014.03.31 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44

01/04/2014

       เด็กชายเจตน์ วนาสิน  (Jate Vanasin) อายุ 6 ปี ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44 จัดโดยมูลนิธิการศึกษาด้านศิลปะในญี่ปุ่น (Biiku Bunka Kyokai) ผลงานที่ชื่อว่า “Dragon Factory” ของเด็กชายเจตน์ เป็นผลงาน 1 ใน 10 ชิ้นที่ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 60,206  ชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจาก 38 ประเทศ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก เป็นผู้รับรางวัลแทนเด็กชายเจตน์ฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะได้ส่งมอบให้กับเด็กชายเจตน์ฯ ต่อไป

CIMG2585CIMG2589
CIMG2593CIMG2602
CIMG2604CIMG2605
Back to the list