ข่าวกิจกรรม


2014.04.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิเยือนสถานเอกอัครราชทูต

23/04/2014

       เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเทะ จำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษา โดยนักเรียนได้รับชมดีวีดีเกี่ยวกับประเทศไทย จากนั้น นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ได้ตอบคำถามนักเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย ธงชาติไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำคนญี่ปุ่น และความคาดหวังต่อนักเรียนมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

0102
0304
Back to the list