ข่าวกิจกรรม


2014.04.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะและหัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว

23/04/2014

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Toshitake Kuwahara นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะ และนาย Hideki Ito หัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว และคณะ เพื่อขอบคุณกรุงโตเกียวและเขตชิบุยะที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียวมาโดยตลอด และขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีเช่นเคยในการจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ สำหรับรายละเอียดการจัดงานเทศกาลไทยติดตามได้จาก http://www.thaifestival.jp/

01_Custom02_Custom

Back to the list