ข่าวกิจกรรม


2014.04.25 อัครราชทูตได้เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มการตระหนักด้านความมั่นคงข้อมูล(Information Security Awareness Raising Seminar)

25/04/2014

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มการตระหนักด้านความมั่นคงข้อมูล (Information Security Awareness Raising Seminar) ซึ่งร่วมจัดโดย National Information Security Center (NISC) และ ASEAN-Japan Centre ของญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการรับมอบแผ่นดีวีดีวีดิทัศน์อะนิเมชั่น เกี่ยวข้องกับการเพิ่มการตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันในการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวจากผู้ไม่ประสงค์ดี

S__6144003S__6144004

S__6144002
Back to the list