ข่าวกิจกรรม


2014.04.23 นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลาและคณะรับฟังการบรรยายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

23/04/2014

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พร้อมคณะรวม 65 คน ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นของญี่ปุ่น และแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP ของไทยในญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับบคณะ และนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) บรรยายให้แก่คณะ

0102
0304
Back to the list