ข่าวกิจกรรม


2014.05.03 เทศกาล Hiroshima Flower Festival 2014

09/05/2014

       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมงานเทศกาล Hiroshima Flower Festival 2014 และเยี่ยมชมคูหาของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตให้การสนับสนุนการออกคูหาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยภายในงาน เทศกาล Hiroshima Flower Festival เป็นเทศกาลประจำปีของ จ.ฮิโรชิมะ ที่สำคัญเทศกาลหนึ่ง มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี ภายในคูหาของสมาคมฯ ได้จำหน่ายมะม่วงและสับปะรดนางแลที่ได้รับการพัฒนาในโครงการการขยายผลด้านการตลาดสินค้าสับปะรดผลสดไทยเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สรวมศิริ เป็นหัวหน้าโครงการฯ

DSC08095_SmallS__4964354_Small
Back to the list