ข่าวกิจกรรม


2014.05.19 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

22/05/2014

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีจำนวนทั้งสิ้น 50 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบการอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจากนางสาวพรพิศ สมวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

12
34

front
Back to the list