ข่าวกิจกรรม


2014.05.24 อัครราชทูตบรรยายแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายสุงินามิมหาวิทยาลัยจูโอ

28/05/2014

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้รับเชิญจากโรงเรียนมัธยมปลายสุงินามิมหาวิทยาลัยจูโอ ให้บรรยายแก่นักเรียนซึ่งเรียนวิชา “ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเบื้องต้น และการแก้ปัญหา” ทั้งหมด 30 คน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและประวัติศาสตร์ของไทย โดยอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียน JICA และบริษัท Zensho Holdings โดยนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งรวมถึงการไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยเป็นเวลา 10 วันในฤดูร้อน

12
34
5
Back to the list