ข่าวกิจกรรม


2014.05.26-27 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดยามากุจิ

02/06/2014

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูต เดินทางเยือน จ. ยามากุจิอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์เพิ่มเติมกับภูมิภาคชูโกกุ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เคยเดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ และ จ.โอคายามะ เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

ในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายทสึกุมะสะ มุราโอกะ (Tsugumasa Muraoka) ผู้ว่าราชการจังหวัดยามากุจิ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ จ.ยามากุจิ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า แม้ว่าการเมืองไทยจะอยู่ในช่วงการรัฐประหาร แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย และนโยบายสำคัญทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในไทย และการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยอย่างดี

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังเดินทางไปเยือนบริษัท Ube Industrial, Ltd. และบริษัท Central Glass Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการลงทุนในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจในไทยต่อไป ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ให้ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจในไทย และแจ้งว่าบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบทางการเมืองในครั้งนี้


0.10.2
 เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด Yamaguchi
    
0.30.4
เยี่ยมชมบริษัท Ube Industries, Ltd.
  
0.50.6
เยี่ยมชมบริษัท Central Glass Co., Ltd.

   
Back to the list