ข่าวกิจกรรม


2014.05.28-29 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดฮิโรชิมะและกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของสมาคมไทย-ฮิโรชิมะ

02/06/2014

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูต ได้เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ เพิ่อกล่าวสุนทรพจน์เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น ในการประชุมประจำปีของสมาคมไทย-ฮิโรชิมะ และเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมไทย-ฮิโรชิมะ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทหรือองค์กรที่ลงทุนในไทยและมีความสัมพันธ์กับไทยว่า แม้ว่าการเมืองไทยจะอยู่ในช่วงการรัฐประหาร แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย และนโยบายด้านสำคัญทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยรัฐบาลไทยจะดูแลชีวิความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในไทย และการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยอย่างดี

นอกจากนี้ โดยที่การเยือน จ.ฮิโรชิมะ ในครั้งนี้ เป็นการเยือนครั้งที่ 2 ของ เอกอัครราชทูตฯ จึงได้เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับ จ.ฮิโรชิมะมากขึ้น ในระดับเมืองและภาคเอกชนชั้นนำ โดยได้เดินทางไปเยือนเมืองโอโนมิจิ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายยูโค ฮิราทานิ (Yuko Hiratani) และเยี่ยมชมโครงการ “Onomichi U2” ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูเมืองเพื่อการท่องเที่ยวโดยจักรยาน ดำเนินการโดยบริษัท Discoverling Setoichi Inc. ร่วมกับเทศบาลเมือง Onomichi และจังหวัด Hiroshima

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางไปเยือน National Research Institute of Brewing ซึ่งเป็นสถาบันภาครัฐของญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตเหล้าญี่ปุ่น (สาเก) ของญี่ปุ่น และเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัท Satake Corporation และบริษัท Mazda Motor Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุนในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนในไทย โดยแต่ละบริษัทให้ความมั่นใจต่อการลงทุนในไทย โดยเฉพาะ บ.มาสด้า มีความเชื่อมั่นและตั้งใจจริงที่จะลงทุนในไทยเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป เนื่องจากเห็นว่าไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกในอาเซียนที่มีศักยภาพ

0.7                  0.8

 

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีเมือง Onomichi จ. Hiroshima

0.910

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโครงการ Onomichi U2

1112

เอกอัครราชทูตฯ เยือน National Research Institute of Brewing

1314

เอกอัครราชทูตฯ เยือน Satake Corporation

1516
1718

เอกอัครราชทูตฯ เยือน Mazda Motors Corperations

1920

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวสุนทรพจน์เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฮิโรชิมะ

2122
2324.0

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสมาคมไทย-ฮิโรชิมะ

Back to the list