ข่าวกิจกรรม


2014.05.17-18 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 15

21/05/2014

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ “สมุนไพรและเครื่องเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ผ่านอาหาร ผลไม้ไทย สินค้าไทย ดนตรีนาฏศิลป์ไทย และหัตถกรรมไทย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 350,000 คน

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมีนายเซจิ คิฮาระ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปีงานเทศกาลไทย จากนั้น แขกรับเชิญทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นทั้งสิ้น 15 ท่านได้เปิดสัญลักษณ์ครบรอบปีที่ 15 งานเทศกาลไทยร่วมกัน

คูหาในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 นี้มีทั้งสิ้นกว่า 180 คูหา ซึ่งประกอบไปด้วยคูหาอาหารไทย ผลไม้ไทย และสินค้าไทยหลากหลายประเภท รวมทั้งคูหาการท่องเที่ยวไทย การบินไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ โครงการหลวง องค์กรเอกชน และวัดไทย จุดเด่นของงานในครั้งนี้ ได้แก่ คูหานิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการใช้สมุนไพรและเครื่องเทศไทย การสาธิตทำขนมไทย ร้อยพวงมาลัย สานใบตอง การย้อมผ้าหม้อห้อม การทอผ้าไหม การสานตะกร้าไม้ไผ่และพลาสติก รวมทั้งนิทรรศการโปสเตอร์งานเทศกาลไทยตลอด 15 ปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม stamp rally เกี่ยวกับสมุนไพรและเครื่องเทศให้ร่วมสนุกชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ โตเกียว-กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. การบินไทย

กิจกรรมบนเวทีประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทย มวยไทย และเพลงไทยสากลโดยกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่นและนักร้องจากไทย ได้แก่ วงโมเดิร์นด็อก / Vie Trio / กันและโดม The Star / ธีรนัยน์ ณ หนองคาย และกิตตินันท์ ชินสำราญ จาก The Voice / และนางสาวไทยปี 2556

12
34
56
7
8
9
10
1112
1314
Back to the list