ข่าวกิจกรรม


2014.06.02 คณะสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

11/06/2014

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำโดยนางธัณย์สิตา ธนนปุริมพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการแสดงของวงดนตรีร่วมสมัยบิ๊กแบนด์รุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับเชิญมาแสดงในงาน Stellar Jam Festival ณ กรุงโตเกียว ในเดือนกันยายน 2557

ruamsmai
Back to the list