ข่าวกิจกรรม


2014.06.14 เอกอัครราชทูตพบผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ

16/06/2014

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนายวิชิต ชิตวิมาน กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้พบกับนายฮิเดอากิ  โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ระหว่างการเยือนจังหวัดไอจิ เพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจังหวัดไอจิ และเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ทางการเมืองของไทยว่า ขณะนี้ได้มีความสงบมากขึ้น และได้มีการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วประเทศแล้ว นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจญี่ปุ่นสามารถเดินทางไปไทยได้ตามปกติเช่นที่เคยเป็นมา

2DSC06850
Back to the list