ข่าวกิจกรรม


2014.06.09 อุปทูตบรรยายแก่คณะโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11/06/2014

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่คณะโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์  วัฒนา  ซึ่งอยู่ในระหว่างเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2557

IMG_1710IMG_1708
IMG_1715IMG_1718

Back to the list