ข่าวกิจกรรม


2014.06.14 สถานเอกอัครราชทูตจัดอบรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ครั้งที่ 2

17/06/2014

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการอบรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวหรือสึนามิ ณ ศูนย์เยาวชนไอจิ โดยมีวิทยากร คือ รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี ผู้เชี่ยวชาญสึนามิและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น มีคนไทยในจังหวัดไอจิและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประมาณ 30 คน 

IMG_6995IMG_6994IMG_6998

1

Back to the list