ข่าวกิจกรรม


2014.06.10 คณะกรรมการธนาการเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

18/06/2014

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายสลิล วิศาลสวัสดิ์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน) ได้บรรยายสรุปให้แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการธนาการเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย และคณะ ในหัวข้อ โอกาสทางการค้าและการลงทุนของญี่ปุ่น รวมทั้งโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

IMG_1729IMG_1735

IMG_1765
Back to the list