ข่าวกิจกรรม


2014.06.14 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการลงนามความตกลงระหว่างสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยกับบริษัท Yonex

19/06/2014

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการลงนามความตกลงระหว่างสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยกับบริษัท Yonex เพื่อแสดงความยินดี ที่โรงแรม Okura กรุงโตเกียว

การลงนามความตกลงดังกล่าว เป็นการต่ออายุความตกลงที่สมาคมแบดมินตันฯ เคยได้ทำไว้กับบริษัท Yonex เมื่อปี 2554 ในการให้บริษัท Yonex เป็นบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์แบดมินตันทุกชนิดให้แก่ทีมชาติแบดมินตันของไทยและการแข่งขัน Thailand Open เป็นระยะเวลา 3 ปี ออกไปเป็นเวลาอีกหลายปี

_1_2
_4_5


Back to the list