ข่าวกิจกรรม


2014.06.30 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยเมจิ

01/07/2014

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทย สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และบทบาทไทยในเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา “Mutual Understanding among Asians” คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมจิ วิทยาเขตคันดะสุรุงะได เขตจิโยดะ กรุงโตเกียว ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเอเชียประมาณ 80 คน

IMG_7183IMG_7182
IMG_7185
IMG_7184
DSC07918DSC07960
IMG_7186IMG_7187

Back to the list