ข่าวกิจกรรม


2014.06.28 กงสุลจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกข่ายและคนไทยในญี่ปุ่น

01/07/2014

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ฝ่ายกงสุลร่วมกับเด็กไทยกรุ๊ป จังหวัดโทจิกิ และเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่คนไทยในญี่ปุ่น ภายใต้กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกข่ายและคนไทยในญี่ปุ่น โดยนางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสังคมและบำนาญของญี่ปุ่นโดย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารสำหรับคนไทย การสละสัญชาติ และการรับบุตรบุญธรรม นอกจากนี้ ฝ่ายกงสุลยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. อนวัช สรรพศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้วย

IMG_2388IMG_2387
IMG_2391IMG_2393

Back to the list