ข่าวกิจกรรม


2014.06.27 เอกอัครราชทูตเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ

01/07/2014

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมิเอโกะ โยชิมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดยามากาตะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น และขยายผลไปสู่การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างกันในทุกด้าน รวมทั้งให้ความมั่นใจแก่ภาคเอกชนและภาครัฐของจังหวัดว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

DSC07219DSC07242
DSC07246main
Back to the list