ข่าวกิจกรรม


2014.06.29 กงสุลสัญจรจังหวัดโทจิกิ

01/07/2014

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ฝ่ายกงสุลได้รับความร่วมมือจากเด็กไทยกรุ๊ปจังหวัดโทจิกิ ให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในพื้นที่ โดยมีผู้มาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เป็นจำนวนกว่า 90 ราย และขอรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัวกว่า 20 ราย นอกจากนี้ ฝ่ายกงสุลยังจัดให้บริการให้คำแนะนำด้านแรงงานโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพโดยนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ

IMG_2400IMG_2401
IMG_2402IMG_2403
IMG_2404IMG_2408
Back to the list