ข่าวกิจกรรม


2014.07.02 เอกอัครราชทูตฯ บรรยายในการประชุมประจำปีสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย

03/07/2014

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้ไปบรรยายในการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าว ขอบคุณสมาคมไซตามะ-ไทย ที่เป็นมิตรแท้ของไทยในญี่ปุ่นที่ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และไทย - ไซตามะ มาตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา และย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จะกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในทุกด้าน เพื่อสานต่อ คสพ.ที่แนบแน่นกว่า 600 ปี

เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย เพื่อให้คลายความกังวัลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อการดำเนินธุรกิจในไทย โดยชี้แจงเหตุผลที่ คสช. เข้าควบคุมอำนาจ ซึ่งทำด้วยความจำเป็นเพื่อนำมาซึ่งเสถียรภาพของประเทศให้มีความสมานฉันท์ และชี้แจง roadmap 3 ระยะ ของ คสช. รวมทั้งให้ความมั่นใจว่า คสช. จะคุ้มครองดูแลประชาชนและธุรกิจของญี่ปุ่นในไทย นอกจากนี้ ได้แจ้งถึงมาตรการด้าน ศก. ที่ คสช. ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ศก. เร่งด่วนในประเทศ

2013Thanatip-150x150_2
_4_3
Back to the list