ข่าวกิจกรรม


2014.07.07 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวามอบเงินบูรณะซ่อมแซมวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07/07/2014

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายนาริมาสะ โทคุกาวา ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวา พร้อมด้วยนางมากิ โทคุกาวา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โทคุกาวาได้เข้าพบนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ เพื่อมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวาจำนวน 3 ล้านเยน และเงินบริจาคส่วนตัวของนางมากิ โทคุกาวา จำนวน 1 ล้านเยน เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมวัดศาลาปูนวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะส่งผ่านไปยังกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมของไทยเพื่อนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมวัดดังกล่าวต่อไป

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวามีนโยบายให้ความช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่ มีความสำคัญทางวัฒนธรรม อนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หัตถกรรม และโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศให้คงอยู่ต่อไป โดยในปี 2555 เคยให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมพระพุทธรูป 23 องค์ ณ วัดอรุณราชวราราม และในปี 2556 ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเยนเพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมวัดศาลาปูนวรวิหารและวัดช้างใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

DSC_0034DSC_0036
DSC_0039DSC_0049

DSC_0089
Back to the list