ข่าวกิจกรรม


2014.07.10 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงของ Japan-Thailand Business Forum (JTBF)

16/07/2014

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในการประชุมประจำปีของ Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 40 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ในโอกาสนี้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของเมืองไทย และขอรับความร่วมมือจากสมาชิก JTBF ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของไทยในการเข้าใจสถานการณ์และแจ้งให้คนญี่ปุ่นในวงกว้างมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

_1_2
_3_4

Back to the list