ข่าวกิจกรรม


2014.07.07 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันประธาน JETRO กรุงเทพฯ คนใหม่

16/07/2014

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Masayasu Hosumi ประธาน Japan External Trade Organization (JETRO) กรุงเทพฯ คนใหม่ และนาย Toshiyuki Takano ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Itochu Corporation ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน และให้ความเชื่อมั่นว่าไทยจะดูแลธุรกิจญี่ปุ่นในไทยอย่างดีที่สุด

_3
Back to the list