ข่าวกิจกรรม


2014.07.11 เอกอัครราชทูตฯ เยือน จ. โออิตะ

16/07/2014

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูต เดินทางเยือน จ. โออิตะอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์เพิ่มเติมกับภูมิภาคคิวชู ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เคยเดินทางเยือน จ.นางาซากิ จ. ซากะ และ จ.ฟุกุโอกะ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่ผ่านมา

ในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Katsusada Hirose ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ นาย Hirose กล่าวขอบคุณไมตรีจิตที่ประชาชนชาวไทยมอบให้ในรูปเงินบริจาคเมื่อครั้งที่ จ. โออิตะประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 2012 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า แม้ว่าการเมืองไทยจะอยู่ในช่วงการรัฐประหาร แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นในไทย และนโยบายสำคัญทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในไทย และการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยอย่างดี

01_Custom2_Custom

เอกอัครราชทูตเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ

3_Custom4_Custom

เยี่ยมชมทุ่งนาโบราณของญี่ปุ่น ณ แหลมคุนิสะกิ เมืองอุสะ จ. โออิตะ

ที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกทางการเกษตรของโลกจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

5_Custom6_Custom

เยี่ยมชมศูนย์หุ่นยนต์ (Oita Robocare Center) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและ

บริษัท Mitsubishi Shoji & Sun Co., Ltd ที่ให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและจิตใจเข้าทำงาน

Back to the list