ข่าวกิจกรรม


2014.07.11 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงาน Thai Week 2014 ณ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

16/07/2014

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูตเข้าพบนาย Shun Korenaga อธิการบดีมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) จ. โออิตะ และร่วมชมการแสดงของนักศึกษาไทยในงาน Thai Week 2014

มหาวิทยาลัย APU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเยาวชนนานาชาติ โดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมาศึกษากว่า 97 ประเทศ ทำให้มีจำนวนนักเรียนต่างชาติมากเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Culture) โดยในแต่ละปีจะจัดให้มีกิจกรรม Multicultural Week เพื่อให้นักศึกษาต่างชาตินำเสนอวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ โดยในปีนี้ นักศึกษาไทยจัดงาน Thai Week 2014 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเอกอัครราชทูตร่วมชมการแสดงเรื่อง “บ้านทรายทอง” ซึ่งจัดขึ้นในวันสุดท้ายของงาน Thai Week 2014 ซึ่งมีผู้เข้าชมทั้งสิ้นประมาณ 800 คน

r1_Customr2_Custom
r3_Customr4_Custom
r5
r6_Custom
r7_Customr8_Custom
r9_Customr10_Custom
r11_Customr12_Custom
Back to the list