ข่าวกิจกรรม


2014.07.19 โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น

22/07/2014

เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา ในระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557 ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ. ชิบะ โดยมีชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประมาณ 120 คน

0102
0304

all
Back to the list