ข่าวกิจกรรม


2014.07.07 ประธานบริษัท Nomura Holdings เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

16/07/2014

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2557 นาย Atsushi Yoshikawa ประธานและ COO บริษัท Nomura Holdings ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ โดยได้แจ้งแผนที่บริษัทฯ จะลงทุนในไทยเพื่อเติม เนื่องจากเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และมีแนวโน้มที่บริษัทญี่ปุ่นจะเข้าไปลงทุนมากขึ้น โดยบริษัทฯ แจ้งว่าไม่ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์ในไทยในขณะนี้แต่อย่างใด

nomura
Back to the list