ข่าวกิจกรรม


2014.06.17 อัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา IUHW ประจำปี 2557

19/06/2014

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ (International University of Health and Welfare) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลซันโน มหาวิทยาลัยดังกล่าวตั้งขึ้นในปี 2538 โดยในปัจจุบันมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6,800 คน ในปี 2544 ได้จัดตั้งทุนการศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในเอเชีย และจนถึงปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสิ้น 20 คนจนถึงปัจจุบัน โดยที่ในปีนี้มีนักศึกษาไทยได้รับทุนการศึกษา อัครราชทูตฯ จึงกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ไทยและญี่ปุ่นจะได้แลกเปลี่ยนกันในด้านการแพทย์ และกล่าวขอบคุณที่มหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

CIMG2795CIMG2807
CIMG2801CIMG2814
Back to the list