ข่าวกิจกรรม


2014.06.14-15 อัครราชทูตเยี่ยมเมืองฮิงาชิเนะ จังหวัดยามางาตะ

28/07/2014

ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยาได้เยี่ยมเมืองฮิงาชิเนะ จังหวัดยามางาตะ ร่วมกับนักศึกษาไทย 11 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์โตเกียว ตามคำเชิญของสมาคมท่องเที่ยวเมืองฮิงาชิเนะ จังหวัดยามางาตะ ในการนี้ อัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงต้อนรับ และชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น เชอรี่จากเมืองฮิงาชิเนะ ดอกคำฝอยจากย่านคาโฮคุโจ และหัตถกรรมพื้นเมือง ทั้งนี้ จังหวัดยามางาตะได้เริ่มโครงการ “Yamagata Destination Campaign” ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ในหลายจุดทั่วจังหวัด
Back to the list