ข่าวกิจกรรม


2014.07.01 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการสัมภาษณ์ของ Bilateral Insight

03/07/2014

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต เข้าร่วมการสัมภาษณ์ของ “Bilateral Insight”เพื่อหาวิสัยทัศน์ร่วมกันภายใต้หัวข้อเกี่ยกวับร่วมกับนายโอซามุ มาสุโกะ ประธานบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นภายในห้องบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยวาเซะ รวมถึงเปิดให้นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ ทั้งนี้หัวข้อในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น รวมถึงการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทมิตซูบิชิภายในประเทศไทย ครอบคลุมถึงโอกาสในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน เช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจกับสถานะการณ์ปัญหาทางการเมืองของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังสถานะการณ์ความวุ่นวายยุติลง

ac
db

Back to the list