ข่าวกิจกรรม


2014.07.26-29 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดโอกินาวะ

29/07/2014

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เดินทางเยือน จ.โอกินาวะ เพื่อร่วมกิจกรรมกงสุญสัญจร ณ จ.โอกินาวะ เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2557 ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hirokazu Nakaima ผู้ว่าราชการ จ.โอกินาวะ และพบปะนาย Takeshi Sakumoto กุงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนะหะ และประธานบริษัท Suizen Distillery รวมทั้งเยี่ยมชมอุตสาหกรรมด้าน EM ของ EM Research Organization ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557

ในการหารือกับผู้ว่าราชการ จ.โอกินาวะ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองไทย และแผน Roadmap 3 ระยะของ คสช. และให้ความมั่นใจว่าชาวญี่ปุ่นสามารถดำเนินธุรกิจและท่องเที่ยวในไทยได้ตามปกติ และได้เห็นพ้องกับผู้ว่าราชการ จ.โอกินาวะ ที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว

ในการพบปะกับกุงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนะหะ และประธานบริษัท Suizen Distillery เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ที่ดูแลและสนับสนุนชาวไทยใน จ.โอกินาวะ เป็นอย่างดี และขอบคุณที่มีส่วนช่วยสำคัญในการนำเข้าข้าวไทยเพื่อผลิตเหล้า Awamori ทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักในสังคมญี่ปุ่นในวงกว้างขึ้น และขอรับการสนับสนุนต่อไป

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมอุตสาหกรรมด้านการพัฒนา EM ซึ่ง จ.โอกินาวะ มีความโดดเด่น และได้รับการพัฒนาโดย EM Research Organization (EMRO) ซึ่งได้ใช้ EM ซึ่งเกิดจากการหมักจุลินทรีย์ที่ดี ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมบริการ เช่น โรงแรม ที่ผ่านมา EMRO ได้นำ EM ไปเผยแพร่ในไทย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และเคยมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา EM Ball ในช่วงที่ไทยเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2554 ตลอดจนยังมีแผนที่จะดำเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่ใช้ EM อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป

_1_3
_4_5

_2
Back to the list