ข่าวกิจกรรม


2014.07.31 สมาชิก NHK, Utsunomiya เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

01/08/2014

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและนางมนต์ทิพย์ ภริยา ได้ต้อนรับคณะ สมาชิกของโครงการ  “เยี่ยมชมทำเนียบ เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ” จัดโดย NHK Cultural Center, Utsunomiya จำนวน 38 คน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัคราชทูตฯกล่าวเปิดงานต้อนรับ จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานรับฟังประวัติความเป็นมาของทำเนียบเอกอัครราชทูต ชมวิดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยและนาฏศิลป์รำไทย ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นอาหารไทยหลากหลายชนิด ผู้เข้าชมมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยกับภริยาของเอกอัคราชทูตฯ  นอกจากนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯได้มอบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน และจัดให้มีมุมจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทยสำหรับผู้ที่สนใจด้วย

 

200140731_nhk_115resize200140731_nhk_047resize
200140731_nhk_167resize200140731_nhk_184resize
200140731_nhk_175resize200140731_nhk_287resize
200140731_nhk_231resize200140731_nhk_243resize
200140731_nhk_205resize200140731_nhk_061resize
Back to the list