ข่าวกิจกรรม


2014.07.27 กงสุลสัญจรจังหวัดโอกินาวะ

29/07/2014

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต นำฝ่ายกงสุลไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยใน จังหวัดโอกินาวะ ณ บุงกะเทมบุสึคัง (Naha-shi Bunka Tenbusukan) อำเภอนาฮะ จังหวัดโอกานาวะ โดยมีคนไทยมาขอรับบริการกงสุลกันอย่างคับคั่ง และในโอกาสนี้ TNJ ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น แก่คนไทยด้วยและ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกงสุลได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนไทยในฐานทัพอากาศสหรัฐฯ Kadena Air Base จ.โอกินาวะ และอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดโอกินาวะ พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนคนไทยในฐานทัพอากาศสหรัฐฯ และให้คำปรึกษาเรื่องนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว รวมทั้งให้ความให้ความรู้กฎหมายการขับรถยนต์ในญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้สนใจกว่า 30 ราย ด้วย

20140801okinawa
Back to the list