ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว Air Asia X เริ่มเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพ-โตเกียว

01/09/2014

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการแถลงข่าวและกล่าวคำสุนทรพจน์แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดตัวเที่ยวบินปฐมฤกษ์ซึ่งบินระหว่าง กรุงเทพฯ และกรุงโตเกียว ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ในโอกาสเดียวกัน อัครราชทูต สิงห์ทองฯ ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยเกี่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างไทยและญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากอัครราชทูต สิงห์ทองฯ แล้ว นางณิตยา อ่วมพิทยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงโตเกียว ก็เข้าร่วมงานดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางใหม่ระหว่างสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาตินาริตะ กรุงโตเกียวทุกวันวันละ 1 เที่ยวบิน

psingspeechgroupstage

3persons

Back to the list