ข่าวกิจกรรม


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

02/09/2014

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตให้การต้อนรับนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ภาคเหนือ ขยายพันธมิตรทางธุรกิจ และเจรจาการค้า ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับโอกาสและช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าในญี่ปุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นให้กับคณะด้วย

DSC_0004reDSC_0008.1re
DSC_0010reDSC_0015re
Back to the list