ข่าวกิจกรรม


งานส้มโอไนท์ (Som-O Night)

09/09/2014

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงาน Som-O Night ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส้มโอไทยพันธุ์ทองดีให้เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวญี่ปุ่นแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการทำการตลาดในญี่ปุ่นอีกทางหนึ่ง หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุญาตให้สามารถนำเข้าส้มโอไทยพันธุ์ดังกล่าวจากไทยไปยังญี่ปุ่นได้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2555 โดยมีผู้เข้ารวมงานเลี้ยงดังกล่าวกว่า 100 คน เช่น ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าผลไม้ ตัวแทนจำหน่าย และสื่อมวลชนญี่ปุ่น

 ในงานดังกล่าว นอกจากจะมีการกล่าวเปิดงานและแนะนำส้มโอโดยเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังมีการฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับส้มโอ การสาธิตการปอกเปลือกส้มโอโดยพ่อครัวของเอกอัครราชทูตฯ และการสาธิตการทำอาหารที่ใช้ส้มโอเป็นวัตถุดิบหลักโดยนางสาว Megumi Nagasawa นักสอนทำอาหารไทยชื่อดัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส้มโอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ยำส้มโอ สลัดส้มโอ ซูชิส้มโอ และเยลลี่ส้มโอ เป็นต้น

displayresizeambassadorresize
demonresize
foyerresize
Back to the list