ข่าวกิจกรรม


งานเทศกาลเด็กนานาชาติ 2014

07/09/2014

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมออกคูหาสอนแกะสลักผลไม้ไทย และจัดแสดงรำไทยโดย International Thai Dance Academy (ITDA) ในงานเทศกาลเด็กนานาชาติ ประจำปี ค.ศ. 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่เอบิสึ การ์เดนเพลส กรุงโตเกียว ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กญี่ปุ่นและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ งานเทศกาลเด็กนานาชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กญี่ปุ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถานเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นของประเทศต่าง ๆ ในปีนี้ มีสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ เข้าร่วมงาน 11 แห่ง

CIMG3170CIMG3182
mapCIMG3235
CIMG3230invite
Back to the list