ข่าวกิจกรรม


เยาวชนไทยร่วมแสดงความสามารถทางดนตรีในเทศกาลดนตรี Stellar Jam

14/09/2014

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ชมการประกวด International Junior Jazz Orchestra Festival (Stellar Jam) ครั้งที่ 6 จัดโดย NPO Japanese Students Sports and Music Promotion Council ณ Shibuya Public Hall กรุงโตเกียว เพื่อให้กำลังใจเยาวชนไทยวงดนตรีร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ 3 ซึ่งได้ร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญ วงดนตรีร่วมสมัยบิ๊กแบนด์อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรีของเยาวชนอายุระหว่าง 12 - 18 ปี ปัจจุบัน มีสมาชิกวงทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วยนักดนตรี 34 คน และนักร้อง 6 คน
Back to the list