ข่าวกิจกรรม


2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre

31/03/2014

        เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre จัดสัมมนา Networking Meeting for Thailand ณ ASEAN-Japan Centre โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 120 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่า 400 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มีต่อไทยในระดับที่สูง

        ในสัมมนาดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในภาพรวมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปด้วยดีจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับมาเป็นเวลานาน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ดีแม้มูลค่าการค้ารวมและการลงทุนจากญี่ปุ่นมายังไทยจะลดลงเล็กน้อย แต่การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ ในระยะที่ผ่านมาผู้นำของสองประเทศมีการพบหารือกันหลายครั้ง และ ออท. ได้เดินทางเยือนจังหวัดต่าง ๆ ในญี่ปุ่นมากกว่า 30 จังหวัดในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ให้ความมั่นใจว่า โครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ของไทย จะยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะมาจากพรรคใดก็ตาม โดยไทยสนับสนุนการลงทุนจากญี่ปุ่น และมีโอกาสทางธุรกิจสำหรับญี่ปุ่นมากมายในไทย นอกจากนี้ การที่อาเซียนจะเป็นประชาคมในปี ค.ศ. 2015 ญี่ปุ่นยังสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนในอาเซียน โดยอาจใช้รูปแบบการลงทุนแบบ อาเซียน+1

         นอกจากเอกอัครราชทูตฯ แล้ว นายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) นายสลิล วิศาลสวัสดิ์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน) และนาย Fujimura ผู้จัดการทั่วไป ททท. สำนักงานกรุงโตเกียว ยังได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในไทยอีกด้วย

2014.03.28_asean-japan_2
_51
_4_3

Back to the list