ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42

02/11/2015

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการของเยาวชนไทยจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42 ณ National Olympics Memorial Youth Center กรุงโตเกียว

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2558 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียน โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม New Otani
Back to the list