ข่าวกิจกรรม


องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

09/11/2015

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) นำโดย นายฮิโรชิ ทาคาดะ Chairman & CEO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในด้าน SMEs ของทั้งสองประเทศ
Back to the list