ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

22/12/2014

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษา ไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

งานประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้จัดขึ้นที่คริสตัล ฮอลล์ (Crystal Hall) มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา โดยมีนายคุนิยะ ซาไก อธิการบดีมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาและนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เป็นผู้กล่าวเปิดงาน มีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติภาควิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีเข้าร่วมแข่ง ขันจำนวน 20 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยอุซึโนะมิยะ (จังหวัดโทจิกิ) มหาวิทยาลัยเคโอ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยเมจิ (จังหวัดโตเกียว) มหาวิทยาลัยริทซึเมคังเอเชียแปซิฟิค (จังหวัดโออิตะ) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ)

ทั้งนี้ หัวข้อของการกล่าวสุนทรพจน์คือ “การเปลี่ยนแปลง” โดยมีกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในญี่ปุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในปีนี้ ได้แก่ นายไทกิ คิโนะชิตะ จากมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สนับสุนนโดยบริษัทการบินไทยและผู้ชนะรางวัลประเภทอื่นๆ ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมด้วยเงินรางวัลและหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยจากสมาคม ไทย-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในงานยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยโดยนักศึกษาอีกด้วย
Back to the list