ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub

22/07/2015

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้กล่าวเปิดสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ซึ่งจัดโดย Thailand Board of Investment (BOI) ที่โรงแรมอิมพีเรียล โตเกียว โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 430 คน และมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากไทยมาบรรยายในครั้งนี้ด้วย เพื่อเชิญชวนให้ญี่ปุ่นพิจารณาไทยให้เป็นที่ตั้งของ International Headquarters: IHQ และ International Trading Centres: ITC ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้กล่าวเกี่ยวกับความพร้อมของไทยในเรื่องดังกล่าว

img_9908img_9909

img_9911
Back to the list