ข่าวกิจกรรม


กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น และสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

08/01/2015

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตและภรรยา ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น และสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์ที่เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมถ์ได้รายงานผลการปฎิบัติงานในปีที่ผ่านมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ  ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินทราบด้วย

20150113
Back to the list