ข่าวกิจกรรม


นักเรียน ร.ร.ประถมโรงเรียนนาคาฟุระโนะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

14/01/2015

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคาฟุระโนะ ฮอกไกโด จำนวน 5 คน ได้มาเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ให้การต้อนรับโดยนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจเกี่ยวกับกีฬาไทย ความแตกต่างระหว่างภูมิอากาศไทยและญี่ปุ่น และอาหารไทย เป็นต้น

cimg4016cimg4018
cimg4021cimg4030
Back to the list