ข่าวกิจกรรม


คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จังหวัดชิบะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

14/01/2015

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 คณะอาจารย์ของกลุ่มการศึกษา เมืองอิชิกาวะ จังหวัดชิบะจำนวน 16 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามในหลายประเด็น โดยคณะอาจารย์ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน และระบบการศึกษาของไทย เป็นต้น

cimg4035cimg4036
cimg4039cimg4040
Back to the list