ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูต

16/01/2015

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เขต Chiyoda กรุงโตเกียว ทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเสริมสร้างการศึกษาความรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ โดยมี นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนเทศกาลสำคัญของไทย

cimg4045cimg4053
cimg4057cimg4058

 
Back to the list